Mail: wn@winnienissen.dk
Telefon: 2296 2007

"Med mere end 20 års erfaring indenfor HR, ledelse, forretnings- og organisationsudvikling har jeg igen og igen oplevet, at HR-området bliver nedprioriteret i mindre og mellemstore virksomheder, fordi ledelsen naturligt har fokus på kerneforretningen. Derfor har jeg i dag valgt at være en rullende HR-konsulent med en tæt tilknytning til den enkelte virksomhed.

Hvis du vil læse mere om varige løsninger til en variabel omkostning, så klik på "læs mere" eller ring til mig, så vi kan aftale et uforpligtende møde "

Hvad er rullende HR?

I alle virksomheder har ledelsen naturligt nok fokus på kerneforretningen. Selvom intentionerne er gode, så er der måske ikke den nødvendige tid til at rette opmærksomheden mod medarbejderne, deres trivsel, motivation og udvikling - selvom medarbejderne er virksomhedens vigtigste ressource.

Derfor mister de ofte dygtige folk til virksomheder eller konkurrenter, der kan tilbyde meget mere. Det er både dyrt og tidskrævende.

Netop her kan jeg gøre en forskel på bundlinjen. Jeg understøtter virksomhedens værdier, økonomiske mål og medarbejderengagementet. I får alt det, I opnår med en fastansat HR-chef, fordi jeg bliver integreret i jeres virksomhed og er fysisk til stede. Og så slipper I for den faste omkostning, fordi jeg kun er der efter behov.

Og resultatet?
I får mere tid til kerneproduktet og en organisation, der ser fremad.

Er det så ikke dyrt?
I virkeligheden så er min ambition, at I skal tjene penge på mig ved blandt andet at fastholde dygtige medarbejdere og rekruttere de rette. Fordi jeg kun er der, når I har behovet, så betaler I en variabel omkostning og får en varig gevinst.

Kommer du også hos vores konkurrenter?
Jeg er 100 procent committed til jeres virksomhed. Inden vi etablerer et samarbejder, afstemmer jeg det med nuværende kunder, så der ikke opstår loyalitets- eller konkurrencekonflikter.

Hvad laver du for den enkelte virksomhed?
Hos nogle udfører jeg udelukkende rekrutteringsopgaver, hos andre træner jeg lederne i spørge- og interviewteknik, så de er velfunderede, når de efterfølgende skal gennemføre MUS-samtaler. En tredje dag kan jeg være hos en kunde, som har brug for sparring omkring medarbejderspørgsmål, hvor vi lægger en plan for implementering af den nye HR-strategi.

Og hvad har du med i bagagen?
Jeg har mere end 20 års erfaring med ledelse, forretnings- og organisationsudvikling. Jeg er tidligere HR-konsulent hos en større international virksomhed og har erfaring som rekrutterings- og managementkonsulent.

Jeg har undervist i interview- og spørgeteknik, medarbejderudviklingssamtaler, der understøtter strategien, og medvirket til udvikling af ledere og medarbejdere, implementeret processer, der understøtter virksomheders kultur og værdier og udført daglige, administrative opgaver.

Fagligt har jeg en Akademiuddannelse i HR og Ledelse og en Master i Psykologi. Desuden er jeg certificeret i anvendelsen af Master Profil Analyse.

Vidste du at…

…et middel til at tiltrække talenter afspejler sig i evnen til at fastholde sine medarbejdere

…en rekruttering kan nemt løbe op i en halv million – derfor er det vigtigt at finde og fastholde de rigtige

Hver tredje medarbejder forstår ikke virksomhedens strategi eller mål og den retning den bevæger sig i eller hvilken betydning det har for hende/ham.

Investeringen i den enkelte medarbejders udvikling er den laveste i årevis. Men i virkeligheden er personlig og faglig udvikling blandt de væsentligste parametre for medarbejdernes trivsel, motivation og præstation.

73 procent siger op på grund af dårlig kemi med nærmeste leder.

Alle internationale undersøgelser viser, at fokus på medarbejdernes trivsel er ligefrem proportional med øget indtjening.
Professor Tage Søndergård Kristensen, Trivsel og produktivitet – to sider af samme sag

I USA viser det sig, at "de 100 bedste arbejdspladser" giver det dobbelte i udbytte sammenlignet med gennemsnittet for virksomhederne på den amerikanske børs.
Professor Tage Søndergård Kristensen, Trivsel og produktivitet – to sider af samme sag